Spring til indhold

Tidlig følelsesmæssig støtte af præmaturfamilier (Livsbladet, Dansk Præmaturforening)

  De fleste for tidligt fødte børn klarer sig rigtig godt og får et godt liv.

  At blive født for tidligt er i dag ikke ensbetydende med diagnoser og et udfordrende liv, men det gør noget ved det lille menneske, at blive født for tidligt.

  Der er en grund til, at graviditeten skal vare 40 uger.

  Det er ikke meningen, at vi skal komme før og når vi gør, så har det betydning for den lille krop.

  Udover de somatiske udfordringer som et barn født for tidligt risikerer at skulle kæmpe med, så er der også øget risiko for psykologiske udfordringer – særligt hos de ekstremt for tidligt fødte.

  Læs resten herunder

  SPECIALRÅDGIVNING OG UNDERVISNING