Støtte i dagtilbud og skole giver stærkere og gladere børn

 
Flere børn i en skoleklasse har ting med sig, der gør, at de må kæmpe mere. I gennemsnit sidder der 2 for tidligt fødte (FTF) børn i hver klasse.  De tilhører en betydelig, men overset gruppe af særligt sårbare børn. De har øget risiko for følelsesmæssige udfordringer, ligesom senfølger inkluderer hyperaktivitet, adfærdsvanskeligheder og en anslået risiko for ADHD på 20-30%. Desuden ses koncentrationsbesvær og indlæringsvanskeligheder hos 48% FTF. Ofte fører dette også til social isolation og mistrivsel. Dette er udfordringer som følger dem hele vejen op gennem skolelivet. 63% af børn med ADHD består ikke deres folkeskoleeksamen og som 25-årige er hver 6. stadig uden ungdomsuddannelse, så de har brug for støtte i skolen. Undersøgelser har dog vist, at kun hver 5. lærer føler sig rustet til specialområdet. 
 
I dag ved vi, at med viden og de rette redskaber kan skoler støtte børn og unge med særlige udfordringer til langt større trivsel og læring. Vi ved, at en tidlig indsats allerede i barnets dagtilbud, kan styrke barnets trivsel og udvikling betydeligt. Det handler om tidlig indsats.