Spring til indhold

UDDANNELSE

Spædbarnsterapiuddannelsen, Dansk Institut for Spædbarnsterapi (2020)

Universitetspædagogikum, Syddansk Universitet (2017)

Ph.D. i biokemi og molekylær biologi, Syddansk Universitet (2008)

Kandidat i molekylær og cellebiologi, Syddansk Universitet (2005)

ERHVERVSERFARING

Medlem af bestyrelsen, Dansk Præmatur Forening

Tilknyttet Dansk Institut for Spædbarnsterapi

Medlem af NIDCAP gruppen, Rigshospitalet

Forfatter til bogen ”Lillebitte Coline – En fortælling om at blive født for tidligt”

Foredragsholder

Ekstern specialrådgiver, VITA – Center for Socialt Arbejde

Undervisningsambassadør, Syddansk Universitet

Lektor ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet (2018-2020)

Lektor ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet (2015-2018)

Adjunkt ved Institut for Laboratoriemedicin, Lund Universitet, Sverige (2010-2015)

Postdoc ved Endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital (2008-2010)

HVEM ER JEG?

I 2013 blev jeg mor til en lille pige født 15 uger for tidligt, og landede der brat i en helt ny verden. Pludselig boede jeg på sygehuset, hvor hverdagen handlede om at sikre min datters overlevelse og trivsel og det startede med, at jeg måtte finde ud af, hvad min datter havde brug for.

Med en baggrund som forsker indenfor det danske sundhedsvæsen, begyndte jeg at dykke ned i international forskning om, hvad det gør ved det lille barn at blive født for tidligt og hvad det betyder for barnet at skulle igennem en masse voldsomme oplevelser som helt lille. Efterfølgende videreuddannede jeg mig til spædbarnsterapeut ved Dansk Institut for Spædbarnsterapi for også at få den psykologiske vinkel med. Hurtigt lærte jeg om den tidlige fødsels store betydning for hjernens og nervesystemets udvikling og funktion, og om hvordan det kan trække spor hele vejen op i barnets liv, hvis vi ikke sikrer den rette støtte af barnet.

I dag sidder jeg i bestyrelsen i Dansk Præmatur Forening, hvor jeg fungerer som rådgiver og fundraiser. Jeg er desuden forældrerepræsentant i NIDCAP gruppen på Neonatalklinikken ved Rigshospitalet, ligesom jeg er ekstern specialkonsulent hos VITA – Center for Socialt Arbejde, der arbejder for at forbedre forholdene for særligt udsatte.

I 2020 udgav bogen “Lillebitte Coline – En fortælling om at blive født for tidligt” til følelsesmæssig støtte af præmaturfamilier.

Jeg har et særligt fokus på støtte til præmaturfamilierne. At sikre de præmature børns trivsel og udvikling ved at forældre og fagpersoner omkring børnene – også efter udskrivelsen fra neonatal-afdelingerne – får viden og redskaber til at støtte børnene, så deres særlige behov ikke fører til senfølger som funktionsnedsættelse og diagnoser, der kunne være undgået. Jeg tilbyder familierådgivning og kører forældre-netværksgrupper, ligesom jeg afholder kompetenceudviklingsforløb for fagpersonale omkring de præmature børn. Jeg tilbyder viden og konkrete redskaber til at støtte de præmature – både ift. den vigtige tidlige indsats, men også ift. senfølger som særlig sensitivitet og ADHD eller ADHD-lignende udfordringer, der stiller nogle særlige krav til familien og barnets omgivelser.

Udover min datter, der til april bliver 9 år, er jeg mor til hendes 2 år ældre storebror. Begge mine børn har haft en svær start på livet. Hvor min datter er født ekstremt for tidligt og måtte igennem et længere og kompliceret sygehusforløb, så er min søn er adopteret. Jeg er derudover også selv født for tidligt.

Følg Facebook siden: Præmaturrådgiver – Tine Thingholm