Alle børn fortjener det gode børneliv

Børn gør det godt, hvis de kan”
Ross W. Greene

Når det lille barn får en voldsom start på livet – f.eks. ved at blive født for tidligt eller at blive adskilt fra sine biologiske forældre ifm. indlæggelse, anbringelse eller adoption, så er det vigtigt at anerkende, at det automatisk starter en biokemisk stressreaktion i barnets krop, der fortæller det, at der er fare på færde. Det er vigtigt at forstå betydningen af den biologiske familie og de helt særlige reaktioner og behov det giver hos barnet, hvis der er en adskillelse. Det er vigtigt, at vi møder barnet der og støtter det for at sikre barnets sundhed, trivsel og udvikling.

Når børn reagerer med stærke følelser og ting virker uoverskuelige eller angstprovokerende for dem,

så ligger der altid en årsag bag.

Det kan handle om, at barnets nervesystem er stresset. At et alarmberedskab er udløst, som barnet har brug for hjælp til at få dæmpet igen. 

De for tidligt fødte børn tilhører en betydelig, men overset gruppe af særligt sårbare børn. Udover de somatiske udfordringer, har de øget risiko for følelsesmæssige udfordringer, ligesom senfølger inkluderer hyperaktivitet, adfærdsvanskeligheder og en anslået risiko for ADHD på 20-30%. Desuden ses koncentrationsbesvær og indlæringsvanskeligheder hos 48% for tidligt fødte, som ofte giver mistrivsel. Udfordringer som følger dem hele vejen op gennem skolelivet. 63% af børn med ADHD består ikke deres folkeskoleeksamen. Nøglen er forståelse og tidlig støtte af børnene.

Er dit barn:

▪ fyldt med store følelser, som det har svært ved at komme ud af igen? Bliver det let frustreret og ked af det?

▪ udfordret ift. at skulle udsætte sine behov og styre sine impulser? Er det helt uoverskueligt, hvis tingene ikke går, som han/hun gerne vil?

▪ meget sensitivt og bliver let overstimuleret?

▪ uroligt og har svært ved at falde i søvn eller sover kun overfladisk?

▪ stresset, hvis der sker noget uventet?

▪ udfordret ift. mad?

Det handler om først at få en forståelse for barnet og dets reaktioner og at få konkrete redskaber til at hjælpe barnet, så alting ikke bliver så svært. Oftest kan forældre gøre en uvurderlig stor forskel for barnet, der kæmper.

Det Gode Børneliv tilbyder hjælp til barnet, der kæmper. Med udgangspunkt i neurobiologi, neuropsykologi og biokemi ser jeg på, hvad tidlige traumer som en for tidlig fødsel, hospitalsindlæggelse og adskillelse fra de biologiske forældre gør ved barnet, mens jeg med udgangspunkt i bla. tilknytningsteorien og spædbarnsterapiens metode rådgiver ift. at se barnet bag reaktionerne og giver redskaber til at støtte, at barnet kommer i trivsel og udvikling. Mit arbejde tager i høj grad udgangspunkt i børnepsykiater Dr. Bruce D. Perrys forskning omkring traumatiserede børn og unge.

Børnebog som redskab til støtte af det præmature barn

Med udgangspunkt i spædbarnsterapiens metode og psykologien bag har jeg skrevet børnebogen “Lillebitte Coline – En fortælling om at blive født for tidligt” til støtte af det præmature barn. Bogen er netop udkommet hos Forlaget Frydenlund.

I videoen herunder fortæller jeg om bogen og hvordan den kan bruges til følelsesmæssig støtte af den præmature familie.

Uddrag fra anbefalinger

Psykolog Inger Thormann og psykoterapeut Inger Poulsen – Dansk Institut for Spædbarnsterapi:
Bogen er et mesterværk. Den kan inspirere forældre til for tidligt fødte børn og forældre til alvorligt syge børn.
 

Jonna Jepsen – tværfaglig specialist på præmaturområdet, stifter af Dansk Præmatur Forening, forfatter og mor til tvillinger født i uge 27+2:

Den giver en rigtig god indsigt i og forståelse af det for tidligt fødte spædbarns oplevelser…større søskende (…) vil kunne føle sig inddraget og få både forståelse for situationen og varme empatiske følelser for den lille ny søster eller bror.

Camilla Christensen, mor nu indlagt med Louis på 6 uger (født i uge 25+0):
Det er en virkelig skøn bog…man får en god forståelse for hvordan man som mor og far kan støtte og være der for sit barn på en anderledes måde end hvis det var født til tiden.
 
Camilla Vesterager, mor nu indlagt med dreng på 3 uger (født i uge 25+2):
Jeg er sikker på at bogen kan hjælpe mig igennem denne svære tid med min lille dreng ❤️
 
Clara Larsen, voksen, der selv er født i uge 29:
Det var virkelig rart, at der endelig var en bog, der kunne forklare mig præcist, hvad jeg havde gennemgået dengang. Det giver mig en enorm ro at få besvaret de mange spørgsmål.

Dorthe Kastberg Rasmussen – indehaver af Børns Trivsel ved Dorthe KastbergTine ved i den grad, hvad hun taler om. Yderst kompetent og nærværende rådgivning. Varmeste anbefalinger herfra.

Iben Schnedler, mor til Silke på 3 år (født i uge 29+2): Lillebitte Coline rammer lige i hjertet. Jeg synes ikke, at jeg har set noget lignende før.  Jeg synes faktisk, at det var en smule forløsende at få lov til at tale om og tænke tilbage på den tid sammen med min pige.

Maria Agner, mor til Alma på 6 år (ikke præmatur, men indlagt som spæd): En helt fantastisk bog…et ganske formidabelt redskab til at få talt om de ting der kan være forbundet med at være indlagt ❤️ Jeg ville ønske jeg havde haft denne bog dengang. Alt i alt en SÅ vigtig bog, som burde ha’ været skrevet for mange år siden!