Det at være præmatur

I Danmark fødes omkring 6% af en årgang for tidligt – svarende til ca. 4000 børn årligt. Udover de fysiske udfordringer som f.eks. behov for sonde, kuvøse, CPAP/respirator, medicin og evt. operation (ductus, NEC) ved at komme for tidligt til verden, så har de præmature børn også en betydelig øget risiko for psykologiske udfordringer (ref 1,2).
 
I sundhedsvæsnet vurderes børnene primært på handikap og dødelighed, mens de psykiske udfordringer ikke er inkluderet. Det skyldes måske også, at disse ofte først ses tydeligt som senfølger ved start i institution eller skole og oftest går der lang tid, inden det er konstateret, at barnet faktisk har disse udfordringer.

Det har stor betydning for børnenes trivsel og udvikling og ofte står familierne alene med disse udfordringer i lang tid inden udredning af barnet, fordi der ikke nødvendigvis har været konkrete fysiske udfordringer som f.eks. en hjerneblødning at hænge hatten på.
 
ref 1: ”generelt-om-tidligt-foedte-i-dk-2018.pdf”, Prof. Gorm Greisen
ref 2: Artikel af Formand for Dansk Præmatur Forening publiceret i Folkeskolen.dk

"Lillebitte Coline - En fortælling om at blive født for tidligt"

 
 
Det at blive født for tidligt er en voldsom oplevelse for barnet. Dertil lægges de mange oplevelser, der følger med et hospitalsophold, hvor man er for lille til at forstå, hvorfor man udsættes for smerte og angst og at blive fysisk adskilt fra sine forældre. På samme tid er det overvældende for forældre pludselig at stå med et barn med nogle helt særlige behov. Måske er barnet endda kritisk sygt.
 
”Lillebitte Coline giver forældre nogle redskaber til at forstå og drage omsorg for det præmature barn, fra det øjeblik det kommer til verden. Bogen er desuden tænkt som en højtlæsningsbog for børn fra 3-års- alderen, skrevet for at hjælpe forældre og fagpersoner med at sætte ord på de traumatiske oplevelser, da det er vigtigt for barnets bearbejdelse.
 
I bogen skabes et trygt og varmt børneunivers, hvor Coline, der er født 15 uger for tidligt, fortæller sin egen historie. Med et blidt børnesprog sættes der ord på de svære og ubehagelige ting, som mange præmature børn må igennem. Det hjælper børnene til at forstå deres egne følelser og at de ikke er forkerte. At der var en grund til de ubehagelige oplevelser. Ikke mindst viser fortællingen, at der også er andre børn som dem og at man er noget helt særligt, når man klarer at blive født for tidligt – man er lidt af en superhelt.
 
Bogen fortæller hele forløbet på sygehuset fra Colines fødsel til udskrivelsen. Det er den første bog i en børnebogsserie, der dækker forskellige udfordringer, man som barn har brug for hjælp til at få sat ord på.
 
Bogen kan bestilles her:

Særlige behov og udfordringer hos det præmature barn

• Voldsomme krav til den umodne krop:

Lunger, mave-tarmsystem, hud, hjerne m.m. hos det præmature barn er slet ikke færdigudviklede og det giver dels nogle medicinske behov, men også nogle vigtige hensyn at tage for at støtte barnets senere udvikling.
 
• Voldsomme oplevelser under hospitalsopholdet:
Studier har vist at det præmature barn udsættes for utrolig meget under en indlæggelse. Mange daglige målinger, blodprøver, berøringer i det hele taget foruden medicinske indgreb for det mere kritiske barn og alt dette stresser barnet (ref 3). En sådan start på livet påvirker barnet og kræver en særlig forståelse for barnets helt særlige behov og reaktioner efterfølgende.
 
• Overstimulering af umodne sanser og umodent nervesystem til at bearbejde disse stimuli:
Det præmature barn bombarderes fra fødslen af stimuli af alle sanser (følesansen, synssansen, høresansen, lugtesansen, smagssansen, balancesansen, kropssansen) på et tidspunkt, hvor barnet skulle have ligget trygt og beskyttet i livmoderen. Overstimulering kan medføre alvorlig stress, der direkte hindrer barnets sunde udvikling. Barnet har brug for, at omgivelserne skærmer det mod overstimulering og kan hjælpe det, når ”det hele er blevet for meget”. Det er ren biokemi – barnet føler, at det brænder sammen.
 
• Den for tidlige fødsel og fysiske adskillelse fra mor / far pga. tid i kuvøse:
Tilknytningen til forældrene er helt central for barnets trivsel og udvikling, men det er svære betingelser, når man skal være adskilt, mens man ligger i kuvøse.
 
ref 3: Pereira, F.L. et al. (2013), Handling of preterm infants in a neonatal intensive care unit. Rev Esc Enferm USP. 47(6):1272-8.