Spring til indhold

Specialrådgivning og forældreforløb

Vi ønsker alle vores børn det bedste og det gør os ondt at se vores barn kæmpe. At forstår barnet bag reaktionerne og støtte det i det svære, kan gøre lige den forskel, der hjælper barnet i trivsel.

Det Gode Børneliv tilbyder faglig viden til at se bag barnets reaktioner og konkrete redskaber til støtte af barnet og jer som familie til en gladere hverdag. Dette gøres via individuel rådgivning eller forældreforløb. Der tilbydes rådgivning ifm. møder på forvaltning og institution/skole, når der skal fokus på barnets helt særlige udfordringer og behov.

Der tages udgangspunkt i evidensbaseret viden om den stress, der udløses i det lille barn, når det kommer for tidligt til verden og må igennem et forløb på sygehuset og hvilken betydning det har for barnet. Der gives konkrete redskaber baseret på tidlig traumeterapiens metode/spædbarnsterapiens metode samt psykologiske og biokemiske redskaber til at dæmpe det stressede nervesystem, så barnet kan komme i trivsel.

 

PRISER FOR FAMILIER

Forløb med vurdering og redskaber på skrift:

1. konsultation – vi taler om barnets historie og reaktioner

Herefter laves en vurdering og konkrete redskaber ift. barnets udfordringer og behov, som efterfølgende sendes til forældrene. Det kan også anvendes til brug for fagpersoner omkring barnet i skole/institution/forvaltning

2. konsultation – her forklares vurdering og redskaber for forældrene

Forløb UDEN vurdering og redskaber på skrift:

1. konsultation – vi taler om barnets historie og reaktioner og der gives vurdering og redskaber baseret på dette

Deltagelse på møder med institution, skole eller forvaltning:

Her tages udgangspunkt i barnets historie og reaktioner og beskrives en vurdering af barnets særlige behov og udfordringer og hvordan barnets bør støttes i både hjem og daginstitution/skole.

Kontakt for aftale.

Skrivelse til institution, skole eller forvaltning omkring barnets præmatur-specifikke udfordringer og behov:

Kontakt for aftale.