Børn, der har fået en svær start, har ofte mange udfordringer – også i dagtilbuddet (Dansk Pædagogisk Tidsskrift)

    Denne artikel har været bragt i Dansk Pædagogisk Tidsskrift 0-14 nr. 1-2023: ’Når børn ikke trives…’. Hele temanummeret er på 88 sider med i alt 16 artikler og det kan bestilles på www.paedagogiskforum.dk – eller bogbutik@paedagogiskforum.dk – eller tlf. 8618788.